Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Rozbudowa

 

Na początku czerwca rozpoczęły się prace związane z projektem pn: „Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Kilara w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem” realizowanym w ramach działania 8.1. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10,07 miliona złoty.


Projekt zakłada budowę nowego obiektu obok już istniejącego, co związane jest bezpośrednio z poprawą i rozwojem infrastruktury Szkoły, która przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjno-kulturalnej. Nowe zaplecze lokalowe umożliwi nie tylko organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystyczno-muzycznym, ale wpłynie również na jakość i komfort nauki uczniów. Zwiększenie powierzchni użytkowej przeznaczonej na dodatkowe sale ćwiczeniowe, sale koncertową oraz wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym zapewni większą dostępność oferty edukacyjnej i artystycznej nie tylko dla dzieci i młodzieży pragnącej kształcić się muzycznie, ale również dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w organizowanych przez szkołę koncertach i recitalach. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wydarzeń muzycznych o charakterze ponadregionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie oferty edukacji artystycznej Szkoły.


W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane oraz instalacyjne,. Zakupiony zostanie i zamontowany system elektroakustyczny, oświetlenia estradowe i mechanika sceniczna.  Planowany jest również zakup instrumentów do wyposażenia Sali koncertowej, które będą używane do działalności kulturalnej. Instrumenty będą wykorzystywane w działalności koncertowej. Ponadto zaplanowano zakup mebli umożliwiających skorzystanie z nowych pomieszczeń, przez co Szkoła rozszerzy zakresu dotychczasowej oferty.


 

 

Rozpoczęcie wykopów

 

Wykopy fundamentowe

 

 

W najbliższym czasie zaplanowane są roboty związane z wykonaniem:
1. Robót żelbetowych ław fundamentowych, stóp żelbetowych oraz płyty żelbetowej poszycia.
2. Robót ziemnych związanych z zasypami.
3. Robót związanych z ścianami żelbetowymi oraz słupami żelbetowymi piwnicy.
4. Izolacji przeciwwodnych garażu.


 

 

 

Prace idą pełną parą!

 

 

W okresie od licpa do października 2017 wykonano następujące prace:


* przyłącza sanitarne, deszczowe oraz wodociągowe na terenie działki.


* wszelkie wykopy w zakresie budynku podstawowego oraz łącznika.


*Przygotowano beton podkładowy wraz z izolacjami poziomymi płyty fundamentowej.


* fundamenty budynku wraz z wszelkimi izolacjami systemowymi poziomymi oraz pionowymi


* Wykonano przegłębienie pod zapadnię fortepianu.


* Wykonano wszystkie ściany konstrukcyjne poziomu piwnicy wraz z systemową izolacją pionową ścian oraz wszelkimi uszczelnieniami.


* Wykonano częściowo zasypy budynku podstawowego.


* Wykonano podszalowanie, zazbrojono oraz zabetonowano stop poziomu piwnicy.


* Wykonano wykopy pod fundamenty łącznika nowej i starej części budynku oraz częściowo wykonano stopy i słupy konstrukcyjne łącznika.

 

Konstrukcja stalowa łącznika między starą i nową częścią Szkoły

Przygotowano szalunki pod wykonanie schodów klatki schodowej

ściany murowane parteru oraz I piętra - widok od wewnątrz. Przygotowanie miejsca na wykonanie trzpieni żelbetowych. Rusztowanie w budowie

Wykonanie ściany parteru I piętra od strony drogi

Konstrukcja łącznika między budynkami.

Przygotowanie nasypów pod wykonanie posadzki łącznika

Wykonano beton podkładowy pod wykonanie posadzki przewiązki między budynkami

Wykonano wieńce, trzpienie i ściany I i II piętra

Zmontowano konstrukcję stalową dachu przewiązki budynków

Wykonano konstrukcję dachu części niższej budynku

Zamontowano szalunki systemowe do wykonania stropu w poziomie

Konstrukcja dachu części niższej i wyższej. Widok od strony ulicy

Konstrukcja dachu części wyższej

Część budynku poddasza w poziomie

Ściany poddasza w poziomie

Płyta żelbetowa posadzki przewązki budynków

Pokrycie dachu przewiązki budynków

Rozpoczęcie układania dachówki (pokrycia dachu) części niższej dachu budynku.

Widok na ścianę szczytową budynku od strony wewnętrznej Inwestycji.

Rozszalowana część stropu żelbetowego w poziomie

Widok od frontu budynku.

Kończenie układania dachówki (pokrycia dachu) części niższej i wyższej dachu budynku wraz z założeniem okien dachowych

Prace związane z dalszą konstrukcją dachu

okno dachowe na poddaszu

Prace związane z budową sali koncertowej

Klatka schodowa

 

Widok wykonanej elewacji od strony części niższej budynku.

 

 

Widok na część budynku części niższej budynku. Wykonano ocieplenie wraz z siatką elewacyjną. Po montażu okien zostaną obrobione szpalety okien.

 

 

Widok na elewację budynku od strony sąsiada.

 

 

Widok na elewację od frontu.

 

 

Widok na część kanalizacji sanitarnej wraz z montowanymi stelażami pod wc.

 

 

Widok na wykonane instalacje elektryczne, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz tynki wewnętrzne.

 

 

Widok na wykonane ocieplenie poddasza części wyższej.

 

 

Widok na ocieplenie wykonane w pomieszczeniach poddasza.

 

 

łącznik

 

 

Widok na instalacje wentylacji przewiązki.

 

 

Widok wykonanej elewacji od strony części niższej budynku

 

 

Widok na część budynku części niższej budynku. Wykonano ocieplenie wraz z siatką elewacyjną, tynkiem i oknami.

 

 

Widok na elewację budynku od strony sąsiada

 

 

Widok na elewację od frontu. Do skończenia obudowa części technicznej budynku oraz samej przewiązki budynku.

 

 

Widok na cześć instalacji wentylacji. Zamontowano wszelkie kanały wentylacyjne dochodzące do pomieszczeń

 

 

Widok na część instalacji wentylacji.

 

 

Widok na wykonane instalacje elektryczne oraz tynki wewnętrzne. Ułożenie okablowania jest w fazie końcowej

 

 

Widok na część instalacji elektrycznej , wody ppoż oraz co.

 

 

Widok na wykonane ocieplenie poddasza części wyższej. Widoczne instalacje elektryczne oraz rozprowadzenia wody co

 

 

Widok na ocieplenie wykonane w pomieszczeniach poddasza wraz z widocznymi instalacjami elektrycznymi.

 

 

Instalacje przewiązki budynków

 

 

Widok na instalacje wentylacji, wody zimniej i ciepłej oraz ogrzewania co przewiązki budynków.

 

 

Widok na instalacje wentylacji, wody zimnej i ciepłej, co oraz instalacji elektrycznych przewiązki budynku.

 

 

Widok na część instalacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej budynku.

 

 

Widok na część instalacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania co budynku.

 

 

Widok na instalacje wody p.poz, ogrzewania co, instalacje sanitarne budynku.

 

 

Widok na salę główną oraz wykonany strop widowni.

 

 

Widok na sale główną - widownia.

 

 

Widok wykonanej elewacji od strony części niższej budynku.

 

 

Widok na elewację budynku od strony sąsiada. Wykonano elewację w płytkach oraz sam tynk wg projektu.

 

 

Widok na elewację od frontu. Widoczna skończona elewacja budynku i przygotowany front robót pod montaż obudowy części technicznej.

 

 

Widok na elewacje przewiązki od strony podwórza.

 

 

Widok na płytę stropową sali koncertowej.

 

 

Wykonano posadzki na parterze. Korytarz do pomieszczeń sanitarnych. Widoczne płytki na ścianach sanitariatów.

 

 

Wykonano posadzki piętra. Widoczne instalacje na korytarzu.

 

 

Wykonano posadzki piętra w pomieszczeniach. Zakończono roboty tynkarskie.

 

 

Zabudowa poddasza części wyższej. Wykonano posadzki oraz instalację elektryczną, C.O. i wody.

 

 

Sufit powieszany w sali koncertowej 

 

 

Wykopy pod deszczówkę 

 

 

Elewacja frontowa

 

 

Elewacja od strony podwórza

 

 

Roboty wykończeniowe.

 

 

Instalacje przewiązki

 

 

Widok na przyszłe główne wejście do budynku.

 

 

Wejście do budynku.

 

 

Wejście techniczne.

 

 

Wejście do starej części szkoły. Część nowych chodników szkoły.

 

 

Sala główna widowiskowa

 

 

Widok na scenę.

 

 

Widok na poddasze. Korytarz.

 

 

Poddasze. Sala wykładowa.

 

 

Widok na pomieszczenie toalet.

 

 

Widok na przewiązkę budynków.

 

 

Wykończenie klatki schodowej - płytki