a a a wersja kontrastowa
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Wydarzenia

Funkcjonowanie szkoły od 26.10.2020 r.

Komunikat

W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan aktualny na dzień 24 października 2020 r.) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z poz. zm.) wprowadza się dalsze ograniczenie funkcjonowania naszej szkoły obowiązujące w okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r., które reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 9/2020/2021 z dnia 24.10.2020 r. zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Treść komunikatu CEA:

[COVID-19!] Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych – zmiana rozporządzenia

23 października 2020

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870.

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych nie obejmuje szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I – III szkoły podstawowej. Wskazane klasy realizują zajęcia w sposób stacjonarny w szkole.

Rozporządzenie zachowuje regulację znajdująca się w § 2b ust. 4 rozporządzenia, zgodnie  z którym, w przypadku, gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.