Pokaż:

  

Konkurs piosenki patriotycznej
2018-10-09, 12:48

VI Szkolny Konkurs Wokalny
„Piosenka Patriotyczna”


Regulamin

Organizator:
• Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.

Termin konkursu:
• 16 listopada 2018 r.

Założenia i cele konkursu:
• popularyzacja walorów artystycznych i estetycznych pieśni patriotycznych,
• propagowanie pieśni w języku polskim,
• wspieranie talentów wokalnych uczniów PSM I st. im. W. Kilara w Pleszewie.


Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI sześcioletniego cyklu nauczania oraz I-IV czteroletniego cyklu nauczania Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

[więcej]

im. W. Kilara w Pleszewie,
• Uczestnicy występują solo,
• Repertuar konkursu obejmuje wykonanie jednej pieśni patriotycznej z pamięci,
• Interpretacja piosenek może obejmować również kostium,
• Zapisy do udziału w konkursie do dnia 30 października 2018r. , składając wypełnioną kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub u p. Darii Jezierskiej-Ratajczak ,
• Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.


Zasady konkursu:
• Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2018 w Sali Rytmiki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie i polegać będzie na wykonaniu pieśni patriotycznej z żywym akompaniamentem lub podkładem muzycznym z nośnika,
• Konkurs przeprowadzony będzie w formie koncertu z udziałem publiczności,
• Uczestnicy wystąpią w kolejności wylosowanego numeru,
• Prezentacje konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez Dyrektora Szkoły,
• Bezpośrednio po zakończeniu konkursu oraz po obradach Jury nastąpi ogłoszenie wyników,
• Wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów konkursu przewidziane są również nagrody rzeczowe,
• W celu przygotowania się do występu z mikrofonem uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia prób mikrofonowych w dniu konkursu,
• Decyzje Jury są ostateczne,
• Laureaci trzech pierwszych miejsc wystąpią podczas koncertu szkolnego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 16 listopada 2018 r.

Kryteria oceny:
• dobór repertuaru,
• muzykalność,
• prawidłowa intonacja,
• dobra dykcja,
• oryginalność interpretacji,
• umiejętność prezentacji scenicznej.

Dodatkowych informacji udziela p. Daria Jezierska-Ratajczak
SERDECZNIE ZAPRASZAMY[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
Walne zebranie rodziców
2018-10-04, 13:13
Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 5 października 2018r. o godz. 15:30
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego
2018-08-31, 15:01
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 3 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I , dotyczące przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu

17:20 Sala Rytmiki

AdministracjaAktualności
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
2018-08-22, 13:39
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 WRZEŚNIA 2018

GODZ. 17:00
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Zakończenie roku szkolnego
2018-06-19, 16:41
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca godz. 17:00 Aula Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Poznańskiej w Pleszewie:)
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Koncert Zespołów Kameralnych
2018-06-01, 12:54
30 maja odbył się Koncert zespołów kameralnych. W Sali Widowiskowej DPS w Pleszewie prezentowały się: chór szkolny, tria gitarowe, duet puzonowy, kwartety akordeonowe, trio fletowe, zespół kameralny oraz zespół rytmiki.
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Audycja dla Przedszkoli
2018-05-23, 10:48
W dniu wczorajszym uczniowie naszej szkoły zagościli w Przedszkolach: Miś Uszatek oraz Pszczółka Maja. Audycja muzyczna dla przedszkolaków, cieszyła się wielkim uznaniem. Dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie :)
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Koncert z Okazji Dnia Matki
2018-05-23, 10:40
21 maja uczniowie klas pierwszych PSM wystąpili podczas koncertu z okazji Dnia Matki. Piękny podarunek dla Mam, balsam dla uszu :)
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Popisy
Szkolny Konkurs Solfeżowy
2018-05-19, 21:39
16 maja b.r. miał miejsce I Szkolny Konkurs Solfeżowy skierowany dla uczniów naszej szkoły. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Klasa I SCN I miejsce: Kajetan Walkowiak
II miejsce: ex aequo Izabela Ratajczyk, Agata Paterka, Lena Kuczkowska
III miejsce: Wojciech Działoszyński
Wyróżnienie: Kamil Andrzejczak

Klasa II SCN I miejsce: Karina Pelka
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Oktawia Rogowicz
Wyróżnienie: Anna Janiak

Klasa III SCN I miejsce: nie przyznano
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Adrianna Klötzel
Wyróżnienie: Karol Ratajczak

GRATULACJE !!!
AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
Koncert Zespołów Kameralnych
2018-05-15, 12:45
30 maja 2018r. o godz. 17:00 odbędzie się Koncert Zespołów Kameralnych. Serdecznie zapraszamy :) Sala widowiskowa DPS
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Z życia Szkoły
Koncert uczniów klas I
2018-05-15, 12:42
Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów klas pierwszych, 21 maja godzina 17:00
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Popisy
Konkurs rytmiczny
2018-05-10, 14:06
9 maja 2018r. odbył się w naszej szkole III Szkolny Konkurs Rytmiczny. Konkurs obejmował dwie części: pierwsza z nich polegała na rozwiązaniu testu z wiadomości teoretycznych i słuchowych, natomiast w drugiej części uczestnicy realizowali ćwiczenia rytmiczne w taktach o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce metrycznej.
Jury po sprawdzeniu części pisemnej i wysłuchaniu rytmicznych prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: ex aequo Wiktoria Ratajczak, Karol Ratajczyk
II miejsce: ex aequo Jan Rudczak, Adrianna Olejniczak
III miejsce: Maja Juśkiewicz
Wyróżnienie: Adrianna Klötzel, Oliwia Wróbel

GRATULACJE :)))
AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
Szkolny Konkurs Rytmiczny
2018-05-08, 11:41
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU RYTMICZNEGO
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie

I ORGANIZATOR
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie

II CELE KONKURSU
Rozwijanie wśród uczniów umiejętności prawidłowego czytania nut poprzez realizację ćwiczeń rytmicznych w taktach o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce metrycznej oraz rozwijanie słuchu muzycznego i sprawdzenie umiejętności po trzech latach nauki

III ZASADY SZKOLNEGO KONKURSU RYTMICZNEGO

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy III sześcioletniego cyklu nauczania.
Konkurs dwuetapowy, który odbędzie się w murach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.

[więcej]

Wojciecha Kilara w Pleszewie:

• etap I : część słuchowo-pisemna
• etap II : realizacja przez uczestników ćwiczeń rytmicznych zawartych w wylosowanych przez nich zestawach. Każdy zestaw będzie zawierał następujące rodzaje ćwiczeń:

 ćwiczenie rytmiczne w takcie o ćwierćnutowej jednostce miary
 ćwiczenie rytmiczne w takcie o ósemkowej jednostce miary
 ćwiczenie rytmiczne do wykonania a vista.
Kandydaci oceniani będą oceniani przez Jury, wyłonione przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Skład Jury:
• Przewodniczący: Sławomir Moch
• Członkowie: Łukasz Smoleński, Daria Jezierska-Ratajczak
Jury będzie oceniać w skali punktacyjnej 1 – 25 punktów. W każdym etapie można zdobyć maksymalnie 25 punktów, czyli łącznie 50. Decyzje jury są ostateczne.


IV TERMIN KONKURSU

Konkurs rytmiczny odbędzie się 6 maja 2018r. w Sali Rytmiki o godzinie 16:00

V DYPLOMY I NAGRODY

W Szkolnym Konkursie Rytmicznym wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
uczestnictwa. Jury przyzna trzy nagrody za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z klas I, II i III. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu i obradach jury.


VI CWICZENIA DO PRZYGOTOWANIA
1. Ćwiczenia rytmiczne do samodzielnego przygotowania - Maria Wacholc – Solfeż Elementarny
klasa III - ćwiczenia rytmiczne do przygotowania nr 20, 23, 84, 85

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
Warsztaty Gitarowe
2018-04-27, 21:43
26 kwietnia w PSM I stopnia w Pleszewie odbyły się warsztaty gitarowe. Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach, które prowadził dr Bartłomiej Marusik – wykładowca akademicki, nauczyciel w szkole I i II stopnia, gitarzysta o niezwykle szerokich zainteresowaniach muzycznych. Oprócz muzyki klasycznej wykonuje też muzykę latynoamerykańską, jazz i flamenco. Jest autorem wydawnictw nutowych w tym podręcznika do nauki improwizacji dla najmłodszych gitarzystów. Jest również bardzo doświadczonym pedagogiem, o czym zaświadczyć mogą osiągnięcia jego uczniów na różnej rangi konkursów gitarowych.
W zajęciach uczestniczyli nauczyciele i uczniowie klas gitary, z którymi dr Bartłomiej Marusik poprowadził indywidualne lekcje.
AdministracjaAktualności
Warsztaty
Z życia Szkoły
Dyplom za przygotowanie uczennic
2018-04-27, 21:21
Gratulacje dla pani Renaty Pawelec za przygotowanie uczennic podczas I Dziecięco-Młodzieżowego Konkursu Muzycznego im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego w Kościanie
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Dyplom za wyróżniający akompaniament
2018-04-27, 20:58
Gratulacje dla pani Marii Rutkowskiej za wyróżniający akompaniament podczas I Dziecięco-Młodzieżowego Konkursu Muzycznego im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego w Kościanie
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Koncert duetów rodzinnych i koleżeńskich
2018-04-25, 14:29
W dniu wczorajszym odbył się koncert duetów rodzinnych i koleżeńskich. Podczas popisu zabrzmiały duety, tria i kwartety. Wystąpili uczniowie naszej szkoły, rodzice, absolwenci oraz nauczyciele. Zapraszamy do obejrzenia galerii
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Szkolny Konkurs solfezowy
2018-04-24, 13:03
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU SOLFEŻOWEGO
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie


I ORGANIZATOR
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie
 dyrektor szkoły – Sławomir Moch
 nauczyciele przedmiotów teoretycznych – Daria Jezierska-Ratajczak, Dariusz Bąkowski

II CELE KONKURSU
Rozwijanie wśród uczniów umiejętności prawidłowego czytania nut głosem
w tonacjach durowych i molowych do dwóch znaków przykluczowych oraz realizacja ćwiczeń rytmicznych w taktach o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce metrycznej.

III ZASADY SPOTKAŇ SOLFEŻOWYCH
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II i III sześcioletniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia w Pleszewie.
Konkurs jednoetapowy, który odbędzie się w murach Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.

[więcej]

Wojciecha Kilara w Pleszewie.
Szkolny konkurs solfeżowy polegać będzie na realizowaniu przez uczestników ćwiczeń solfeżowych i rytmicznych zawartych w wylosowanych przez nich zestawach. Każdy zestaw będzie zawierał następujące rodzaje ćwiczeń:
 ćwiczenie solfeżowe do samodzielnego przygotowania,
 ćwiczenie rytmiczne do samodzielnego przygotowania,
 ćwiczenie solfeżowe do wykonania a vista.

Kandydaci oceniani będą przez jury, wyłonione przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Jury będzie oceniać w skali punktacyjnej 1 – 25 punktów. Decyzje jury są ostateczne.
IV TERMIN SPOTKAŇ SOLFEŻOWYCH
1. „Szkolny Konkurs solfeżowy” odbędzie się 16 maja 2018r.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 9 maja 2018r. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do p. Darii Jezierskiej-Ratajczak

V DYPLOMY I NAGRODY
W „Szkolnym Konkursie solfeżowym” wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Jury przyzna trzy nagrody za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z klas I, II i III.

VI CWICZENIA DO PRZYGOTOWANIA
1. Ćwiczenia solfeżowych do samodzielnego przygotowania - Maria Wacholc – Solfeż Elementarny
klasa I - ćwiczenia rytmiczne nr 2, 17, 83, 84
- melodyczne nr 15, 22, 56, 86
klasa II - ćwiczenia rytmiczne nr 13, 14, 49, 110,
- melodyczne nr 26, 40, 71, 105,
klasa III - ćwiczenia rytmiczne nr 20, 23, 84, 85
- melodyczne nr 63, 98, 117, 121, 141


[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Koncert duetów rodzinnych i koleżeńskich
2018-04-23, 14:19
Koncert duetów rodzinnych i koleżeńskich 24 kwietnia o godzinie 17:00
AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy
Wielkanoc
2018-03-29, 16:01
AdministracjaAktualności
Koncert wiosenny
2018-03-23, 12:51
Serdecznie zapraszamy na koncert wiosenny w dniu 24 marca 2018r. Sala Rytmiki. Do zobaczenia
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Popisy
V Szkolny Konkurs Wokalny
2018-02-01, 13:57

31 stycznia 2018r. odbył się V Szkolny Konkurs Wokalny, który odbywa się co rok. W konkursie wzięło udział 17 uczestników: w grupie I - 8 uczniów , a w grupie II - 9 uczniów. Każdy z nich wykonał jedną, dowolnie wybraną przez siebie piosenkę z pamięci.
Uczestnicy zaprezentowali bardzo staranne przygotowanie do konkursowego występu.
Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych w dwóch grupach, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Grupa 1:
I miejsce: Lena Kuczkowska
II miejsce: Lucja Dziatkiewicz
III miejsce: Anna Janiak
Wyróżnienie: Agata Paterka


Grupa II:
I miejsce: Katarzyna Pilarska
II miejsce: Wiktoria Ratajczak
III miejsce: ex aequo Zuzanna Masłowska i Zofia Stróżyk
Wyróżnienie: Kinga Gil, Matylda Hiller

Serdecznie wszystkim gratulujemy występu, a laureatom osiągniętego wyniku. I zapraszamy za rok do udziału :)
AdministracjaAktualności
Koncerty
Konkursy
Z życia Szkoły
Popis Klasy Akordeonu
2018-01-29, 14:00
29 stycznia o godzinie 16:30 odbędzie się Popis klasy Akordeonu Pana Mirosława Skórzybóta. Sala nr 18 CKP
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Koncert Klasy Akordeonu
2018-01-17, 14:31
22 stycznia 2018r. serdecznie zapraszamy na Koncert klasy Akordeonu p. Dariusza Bąkowskiego. Rozpoczęcie o godzinie 17:00 :)
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
V Szkolny Konkurs Wokalny
2018-01-17, 14:23V Szkolny Konkurs Wokalny
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara
w PleszewieRegulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
2. Konkurs odbędzie się 31 stycznia 2018r.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI sześcioletniego cyklu nauczania oraz I-IV czteroletniego cyklu nauczania Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w formie koncertu z udziałem publiczności.
5. Program konkursu obejmuje wykonanie jednej piosenki.

[więcej]

Repertuar dowolny.
6. Piosenka musi być wykonana z pamięci.
7. Interpretacja piosenek może obejmować również kostium.
8. Jury konkursu powołane będzie przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
9. Uczestnicy występują w kolejności wylosowanego numeru.
10. Wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów konkursu przewidziane są również nagrody rzeczowe.
11. Zapisy do udziału w konkursie w sekretariacie szkoły
lub u p. Darii Jezierskiej-Ratajczak do dnia 19 stycznia 2018r.

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Koncerty
Konkursy
Z życia Szkoły
Wieczór Kolęd
2018-01-15, 22:52
14 stycznia 2018r. w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie odbył się Wieczór Kolęd i Pastorałek. Muzykowali uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Wspólne kolędowanie zespołów kameralnych stało się już tradycją. Nazwa "kolęda" jest właściwie nowa i oznacza każdą pieśń bożonarodzeniową o charakterze kościelnym i świeckim. Wśród kolęd znajdziemy zarówno poważne, jak i wesołe pieśni - nieraz nawet rubaszne. Ks. Mioduszewski w swoim "Wielkim śpiewniku kościelnym" osobno umieszcza pieśni poważne do śpiewania w kościele i te tytułuje "Pieśni na Boże Narodzenie", osobno zaś "Pastorałki i kolędy" zawierające utwory o charakterze świeckim i przeznacza do śpiewania w domu.Autorem pierwszej kolędy był św.

[więcej]

Franciszek z Asyżu, a ojczyzną kolęd były Włochy skąd poprzez zachód dotarły najprawdopodobniej w XIV w. do Polski. Pierwszymi polskimi kolędami były pieśni ze śpiewników braci czeskich. Z tych śpiewników przełożono na język polski 31 kolęd na początku XV w. Złotym wiekiem polskiej kolędy jest wiek XVII i pierwsza połowa wieku XVIII. W tym czasie polska twórczość kolędnicza wznosi się na najwyższe szczyty i w tym też czasie polska kolęda mająca swe źródła w Czechach ulega całkowitemu spolonizowaniu, przez wprowadzenie rodzinnych melodii, scen pasterskich i lokalnego kolorytu.
Podczas wieczoru zabrzmiało wiele Polskich Pieśni Bożonarodzeniowych, jak również obcego pochodzenia. Utrzymujmy te piękną tradycję :) Zapraszamy do odwiedzenia galerii !!!

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Koncert Kolęd
2018-01-01, 18:29
W niedzielę 14 stycznia w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie odbędzie się Wieczór Kolęd i Pastorałek. Wystąpią uczniowie PSM I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Zapraszamy na godzinę 16:00
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Koncert w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie
2018-01-01, 18:20
Uczniowie naszej Szkoły koncertowali w Zespole Szkol Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie pod opieką p. Wojciecha Musiała.
AdministracjaAktualności
Koncerty
Warsztaty fletowe i rytmiczne
2017-12-19, 08:54
14 grudnia odbyły się warsztaty fletowe dla uczniów klasy p. Marii Garsztki, które prowadziła p. Zuzanna Borowiecka. Uczniowie z zachwytem uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez flecistkę. Jednocześnie odbywały się warsztaty rytmiczne, w których uczestniczyli uczniowie klasy III SCN. Zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone przez Klaudię Hubner przypadły dzieciom do gustu. Na zakończenie odbył się Koncert podsumowujący owy dzień pracy. Zapraszamy do odwiedzenia galerii :)))
AdministracjaAktualności
Warsztay fletowe
2017-12-11, 13:47
W czwartek 14 grudnia odbędą się w naszej szkole warsztaty fletowe
AdministracjaAktualności
Warsztaty
Z życia Szkoły
Kurs fletowy
2017-12-11, 13:45
17 listopada Katarzyna Pilarska z klasy fletu p. Marii Garsztki brała udział w Mistrzowskich kursach fletowych, prowadzonych przez Panią prof. Ruth Wentorf


AdministracjaAktualności
Warsztaty trąbkowe
2017-12-11, 13:40
28 listopada odbyły się warsztaty trąbkowe pt. "Muzykiem być " Prowadzone lekcje przez p. Marka Galubińskiego cieszyły się wielkim uznaniem. Na koncercie kończącym warsztaty pojawiły się kompozycje: P.J. Vejvanowskiego, B. Marcello, W.A. Mozarta, E. Bozzy. Trąbka - Marek Galubiński, Fortepian - Maria Rutkowska. Zapraszamy do obejrzenia galerii!
AdministracjaAktualności
Lusławicka Orkiestra Talentów
2017-11-08, 10:41
Lusławice, dn.14.września 2017 r.

Pan
Sławomir Moch
Dyrektor Państwowej SZKoły Muzycznej I st.
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie

Szanowny Panie Dyrektorze,

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego z wielką radością przystępuje do realizacji kolejnej, już
trzeciej edycji Mistrzowskich Warsztatów Orkiestrowych pod nazwą "Lusławicka Orkiestra Talentów". Ideą tego
przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności najmłodszych, utalentowanych instrumentalistów. Udział w Lusławickiej
Orkiestrze Talentów jest formą nagrody za dotychczasowe osiągnięcia muzyków. Dzięki uprzejmości Centrum Edukacji
Artystycznej będącego organizatorem makroregionalnych przesłuchań dla szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym
2016/2017, CENTRUM otrzymało listę najwyżej sklasyfikowanych podczas ww.

[więcej]

przesłuchań uczniów. Wyniki te są
niewątpliwie świadectwem wysokiego poziomu nauczania szkoły laureata, dlatego też pragnę złożyć na ręce Pana
Dyrektora oraz nauczyciela przedmiotu głównego najserdeczniejsze gratulacje, zapraszając jednocześnie skrzypaczkę
Marię Krysztofiak do udziału w trzeciej edycji Lusławickiej Orkiestry Talentów.

Najbliższe Mistrzowskie Warsztaty Orkiestrowe odbędą się w dniach 15 - 22 października 2017
roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Będzie to oficjalna inauguracja
zaplanowanej na lata 2017-2018 trzeciej edycji programu obejmująca próby, zajęcia ogólnorozwojowe oraz koncerty.
Udział zarówno w pierwszym, jak i we wszystkich kolejnvch spotkaniach tej edvcji jest dla zaproszonych uczestników
bezpłatny; oprócz zajęć orkiestrowych i sekcyjnych zapewniona będzie również profesjonalna całodobowa opieka,
zajęcia w czasie wolnym i dodatkowe atrakcje, a także zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Mając w pamięci sukces poprzednich dwóch edycji programu, jestem przekonany, że zaproszenie do
Lusławickiej Orkiestry Talentów jest jednocześnie zaproszeniem do przeżycia niezapomnianej przygody, a możliwość
wspólnego muzykowania w gronie utalentowanych rówieśników, próby prowadzone przez muzyków czołowych
polskich orkiestr, współpraca z dyrygentem i solistami, poznawanie repertuaru i specyfiki gry zespołowej, a także
wspólne wyjazdy na koncerty staną się dla dzieci inspiracją na kolejne wiele lat edukacji artystycznej.

Pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o przekazanie naszego zaproszenia nauczycielowi
instrumentu głównego oraz rodzicom zaproszonej uczennicy. Będziemy również zobowiązani za udostępnienie
CENTRUM numeru telefonu bądź kontaktowego adresu mail owego w celu przekazania uczennicy, rodzicom
i pedagogowi szczegółowych informacji o warsztatach.

Wyrażając nadzieję na Pana przychylność pozostaję z wyrazami szacunku,

Dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Adam Balas
[ukryj]

AdministracjaAktualności
Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce
2017-10-11, 14:08
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2016/2017 otrzymała w naszej szkole KATARZYNA PILARSKA. Serdecznie gratulacje!!!!!
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Zebranie Walne z Rodzicami
2017-10-11, 14:00
W srode 4 października b.r. odbylo się Zebranie Walne z Rodzicami uczniów naszej szkoły. Dyrektor Szkoly Pan Slawamir Moch przestawil rodzicom wiele spraw dotyczących organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018.
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
I Szkolny Konkurs z Kształcenia słuchu
2017-06-18, 12:59
10 czerwca 2017r. odbył się I Szkolny Konkurs z Kształcenia słuchu.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
• część pisemna – teoretyczna i słuchowa
• część druga – solfeżowa

Poziom konkursu określono jako wysoki. Uczestnicy zaprezentowali staranne przygotowanie do konkursowych zadań. .
Jury po sprawdzeniu prac i wysłuchaniu ćwiczeń solfeżowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Grupa młodsza
I miejsce: Hanna Adamska
II miejsce: Katarzyna Pilarska
III miejsca nie przyznano

Grupa starsza
Grand Prix : Zofia Janiak
I miejsce: Magdalena Grzechowiak
II miejsce: Marcin Florczak
III miejsce: ex aequo Zdunek Antoni, Aleksandra Dudkowiak

Jury składa serdeczne gratulacje uczniom, którzy wzięli udział w konkursie:))
AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
2017-06-16, 16:45
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
23 CZERWCA GODZ. 17:00
AULA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
AdministracjaAktualności
Audycje dla Przedszkolaków
2017-05-18, 15:21
W poniedziałek 15 maja w murach naszej szkoły odbyły się audycje muzyczne pt. "Nutka Okrąglutka" dla okolicznych przedszkoli. Gościliśmy wychowanków Przedszkoli: "Pszczółka Maja" , "Słoneczne" z Pleszewa. Dzieci z uśmiechem na twarzy uczestniczyły w audycjach :)))
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Popisy
Koncert w Muzeum w Dobrzycy
2017-05-18, 15:15
27 maja 2017r. uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pleszewie wystąpią w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia :)
AdministracjaAktualności
Koncert z okazji Dnia Matki
2017-05-14, 23:57
Zapraszamy na Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów klas pierwszych, który odbędzie się 26 maja 2017r. o godz. 17:00 w Sali Rytmiki. Do zobaczenia :)
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Popisy
IV SZKOLNY KONKURS WOKALNY
2017-04-27, 21:23
W

[więcej]

środę 26 kwietnia 2017r. odbył się IV Szkolny Konkurs Wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Pleszewie. W konkursie wzięło udział 20 uczestników: w grupie I - 11 uczniów , a w grupie II - 9 uczniów. Każdy z nich wykonał jedną, dowolnie wybraną przez siebie piosenkę z pamięci.
Poziom konkursowych wykonań określono jako wysoki. Uczestnicy zaprezentowali bardzo staranne przygotowanie do konkursowego występu.
Uczestników konkursu oceniało Jury w skaldzie: Przewodnicząca - Maria Garsztka oraz członkowie: Sławomir Moch , Łukasz Smoleński, Daria Jezierska-Ratajczak.
Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych w dwóch grupach, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Grupa 1:
I miejsce: Łucja Dziadkiewicz
II miejsce: Zuzanna Masłowska
III miejsce: ex aequo Wiktoria Ratajczak, Amelia Masłowska
Wyróżnienie: Anna Janiak, Adrianna Olejniczak, Aleksandra Zmyślona, Oktawia Rogowicz

Grupa II:
I miejsce: ex aequo Jagoda Zaleśna, Zofia Janiak
II miejsce: ex aequo Katarzyna Pilarska, Klaudia zaradna
III miejsce: Zofia Łuczak
Wyróżnienie: Daria druciarek, Magdalena Tyrra-Zając

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 😊😊😊


[ukryj]

AdministracjaAktualności
Koncerty
Konkursy
KONCERT FLETOWY
2017-04-27, 21:03
W piątek 28 kwietnia b.r. odbędzie się Koncert Fletowy.
Wystąpią uczniowie: Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jarocinie z klasy p. Joanny Dubisz oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie z klasy Marii Garsztki.

Akompaniament: Maria Rutkowska i Tomasz Ratajczak


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy
Warsztaty skrzypcowe
2017-04-15, 00:41
W sobotę 6 maja 2017r. w godzinach 9:00-16:00 odbędą się w naszej szkole Warsztaty skrzypcowe, które poprowadzi prof. Michał Grabarczyk z Akademii Muzycznej w Poznaniu :)
AdministracjaAktualności
Warsztaty
Z życia Szkoły
I Pleszewskie Prezentacje Młodych Skrzypków - Wyniki
2017-04-05, 14:27
W

[więcej]

sobotę 1 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyły się I Pleszewskie Prezentacje Młodych Skrzypków.
Jury w składzie:
dr Małgorzata Kogut-Ślanda AM Wrocław
mgr Aleksandra Lesner ZSM nr 1 Poznań
mgr Małgorzata Kaczmarek PSM Krotoszyn
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Grupa I

I miejsce- Maja Juśkiewicz PSM Pleszew
II miejsce- Michalina Miszkieło PSM Ostrzeszów
III miejsce- Karina Pelka PSM Pleszew

Wyróżnienie I stopnia:

Amelia Kania- PSM Kępno
Eunika Michalska- PSM Ostrzeszów
Natalia Siwiec- PSM Kępno

Wyróżnienie II stopnia:

Zuzanna Ochędzan- PSM Ostrzeszów
Kacper Widański- PSM Kępno


Grupa II

I miejsce- Maria Krysztofiak PSM Pleszew
II miejsce- Hanna Adamska PSM Pleszew
III miejsce- Jolanta Juszczak PSM Ostrzeszów
III miejsce- Martyna Kaczmarek PSM Jarocin

Wyróżnienie I stopnia

Dawid Kałużny- PSM Kępno
Zuzanna Sosnowska- PSM Ostrzeszów
Wiktoria Sztukowska- PSM Pleszew
Paweł Zmuda- PSM Ostrzeszów

Wyróżnienie II stopnia

Izabella Dudkowiak- PSM Pleszew
Aleksandra Gmyrek- PSM Pleszew


Grupa III

I miejsce- Magdalena Grzechowiak PSM Pleszew
II miejsce- nie przyznano
III miejsce- Aleksandra Dudkowiak PSM Pleszew

Wyróżnienie I st.- nie przyznano
Wyróżnienie II st.- nie przyznano


WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESOW :)

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
WARSZTATY TRĄBKOWO-PUZONOWE
2017-03-29, 10:52
W poniedziałek 27 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty trąbkowo-puzonowe, które poprowadzili wykładowcy z Akademii Muzycznej z Poznania: Damian Kurek - trąbka, Wojciech Jeliński - puzon. W warsztatach brali udział uczniowie z PSM I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie oraz uczniowie PSM I st. im. Henryka Melcera w Kaliszu. Po lekcjach szkoleniowych o godz. 18:00 rozpoczął się koncert w wykonaniu wykładowców Warsztatów, z pianistką Marią Rutkowską.

Zabrzmiały:
O. Bohme - Koncert na trąbkę i fortepian f-moll cz. I Allegro
Z. Stojowski - Fantazja na puzon i fortepian
J. Massenet - Medytacje na flugohorn i fortepian
E. Fabiańska- Jelińska - Arabeska na puzon i fortepian


Wojciech Jeliński
To wyróżniający się puzonista młodego pokolenia, który ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im.

[więcej]

I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz prestiżową uczelnię Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie w klasie długoletniego puzonisty Filharmoników Berlińskich, profesora Christharda Gösslinga. Wojciech Jeliński ma na swoim koncie liczne koncerty na prestiżowych festiwalach i koncertach w kraju (m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie, koncertu laureatów Konkursu Muzyki XX i XXI wieku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, koncertu Witold Szalonek in memoriam w Katowicach organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne) oraz na arenie międzynarodowej (m.in. w Czechach-Gramodeska w Pradze i Brnie; w Niemczech-w Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie, Berliner Philharmoniker, Hoschschule für Musik und Theater w Rostoku, Filharmonii w Essen; w Austrii-Marathon V-Festival for young contemporary music w Wiedniu, Irlandii-Zooming Irland w Dublinie, Estonii-Estonian Music Days w Tallinie, Luksemburgu-Zooming Luxembourg).
Wojciech Jeliński jest członkiem Akademie der Berliner Philharmoniker (od 2016 roku). W roku 2015 został zakwalifikowany do jednego z najważniejszych konkursów muzycznych na świecie-ARD Music Competition i został ćwierćfinalistą tego konkursu. Do istotnych osiągnięć w jego karierze należy także zdobycie wyróżnienia w konkursie International Interpretative Wind Instruments Competiition w Brnie w 2013 roku, wyróżnienie na IX Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach w 2012 roku, II Nagroda na VIII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Etiuda 2011 w Szczecinie czy III Nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Wojciech Jeliński jest asystentem w Katedrze Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Artysta specjalizuje się w wykonywaniu muzyki XX i XXI wieku, prawykonuje utwory współczesnych kompozytorów m.in. Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Artura Kroschela, Zbigniewa Kozuba. Na co dzień związany jest z zespołem muzyki współczesnej Sepia Ensemble oraz kwartetem puzonowym TrombQuartet. Mimo młodego wieku na swoim koncie ma już kilka wydań płytowych i wykonań utworów jako solista z orkiestrą m.in. z towarzyszeniem Orkiestry Tutta Forza z Gdańska pod batutą Rafała Kłoczko, Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego z Poznania czy Norddeutsche Philharmonie Rostock pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

Damian Kurek
Ukończył studia z wyróżnieniem w klasie trąbki profesora Romana Grynia, trąbkę naturalną w klasie profesora Johanna Plietzscha w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz studia w klasie profesora Gabriele Cassone w Konserwatorium w Nowarze (Włochy)
Laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Współpracuje z orkiestrami w kraju i za granicą. m.in. Barock Trompeten Ansamble Berlin, Concerto Grosso Berlin, Filharmonia Poznańska, orkiestra Teatru Wielkiego im.Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Od 2014 roku asystent w klasie trąbki w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Koncertuje w kraju i za granicą w roli solisty oraz kameralisty. Od 2016 roku pierwszy trębacz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej.
Najważniejsze osiągnięcia artystyczne
I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Trębaczy w Kaliszu w kategorii studiów orkiestrowych w 2014 roku
II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Trębaczy w Kaliszu w kategorii solistów w 2014 roku
III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Brnie 2013r.
Finalista w Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Katowicach 2013r.
Półfinalista w VI Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Gdańsku 2012r.
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych„Etiuda” w Szczecinie 2011r.
III miejsce w Międzynarodowym Konkursie im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, 2011r.
II miejsce w VI Ogólnopolskim Festiwalu Trębaczy w Kaliszu 2011r.
III miejsce w Międzynarodowym Konkursie dla Trębaczy w Tarnopolu (Ukraina) 2010r.
III miejsce (I nie przyznano) w Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych Katowice 2010r.
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Etiuda” w Szczecinie 2010r.
Otrzymane stypendia:
-Stypendysta Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2013-2014
-Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012-2013
-Stypendysta Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2012-2013
– Stypendysta Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2011-2012
[ukryj]

AdministracjaAktualności
Koncerty
Warsztaty
Z życia Szkoły
Harmonogram Pleszewskich Prezentacji Młodych Skrzypków
2017-03-22, 13:46
P

[więcej]

ESZEWSKIE PREZENTACJE MŁODYCH SKRZYPKÓW 01.04.2017

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


9.00-9.55 próby akustyczne

10.00 Inauguracja konkursu
10.05-10.45 przesłuchania grupy I
10.45-11.00 przerwa
11.00-12.00 przesłuchania grupy II
12.00-12.15 przerwa
12.15-12.30 przesłuchania grupy III
12.30-12.45 przerwa
12.45 ogłoszenie wyników i koncert laureatów


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


9.00-9.55 próby akustyczne

Grupa I (w porządku alfabetycznym)

10.05 Juśkiewicz Maja
10.10 Kania Amelia
10.14.Michalska Eunika
10.16 Mieszkieło Michalina
10.20 Ochędzan Zuzanna
10.25 Pelka Karina
10.28 Siwiec Natalia
10.35 Sosnowska Zuzanna
10.40 Widański Kacper

Grupa II (w porządku alfabetycznym)

11.00 Adamska Hanna
11.07 Dudkowiak Izabela
11.12 Gmyrek Aleksandra
11.20 Juszczak Jolanta
11.25 Kaczmarek Martyna
11.30 Kałużny Dawid
11.35 Krysztofiak Maria
11.45 Sztukowska Wiktoria
11.52 Zmuda Paweł


Grupa III (w porządku alfabetycznym)

12.15 Dudkowiak Aleksandra
12.22 Grzechowiak Magdalena

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Z życia Szkoły
Koncert Duetów Rodzinnych i Koleżeńskich
2017-03-16, 20:53
KONCERT DUETÓW RODZINNYCH I KOLEŻEŃSKICH

4 kwietnia 2017 (wtorek) o godz.17:00 Aula Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

UCZESTNIKOW PROSZĘ ZGŁASZAĆ
u Pani Doroty Szczepaniak


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
IV Szkolny Konkurs Wokalny
2017-02-22, 23:09

IV Szkolny Konkurs Wokalny
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara
w PleszewieRegulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
2. Konkurs odbędzie się 31 marca 2017r. w Sali Rytmiki w. w. Szkoły.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI sześcioletniego cyklu nauczania oraz I-IV czteroletniego cyklu nauczania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w formie koncertu z udziałem publiczności.
5. Program konkursu obejmuje wykonanie jednej piosenki.

[więcej]

Repertuar dowolny.
6. Piosenka musi być wykonana z pamięci.
7. Interpretacja piosenek może obejmować również kostium.
8. Jury konkursu powołane będzie przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
9. Uczestnicy występują w kolejności wylosowanego numeru.
10. Wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów konkursu przewidziane są również nagrody rzeczowe.
11. Zapisy do udziału w konkursie w sekretariacie szkoły lub u p. Darii Jezierskiej-Ratajczak do dnia 21 marca 2017r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU :)

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej
2017-02-15, 09:27
Centrum Edukacji Artystycznej w okresie grudnia 2016r. i stycznia 2017r. przeprowadziło przesłuchania dla wszystkich Szkół Muzycznych objętych tym obowiązkiem. Jury przyznało wyróżnienia naszym uczniom:
• Katarzynie Pilarskiej
• Mateuszowi Bystrzyckiemu
• Marii Krysztofiak
Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowali owych uczniów do przesłuchań, oraz akompaniatorzy.
Nauczyciele prowadzący:
• Pani Maria Garsztka
• Pan Maciej Sołtysiak
• Pani Renata Pawelec
Akompaniatorzy:
• Pani Maria Rutkowska
• Pan Łukasz Smoleński

Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych uczniów, nauczycieli prowadzących oraz akompaniatorów. Cieszymy się sukcesem :)
AdministracjaAktualności
Konkursy
I Pleszewskie Prezentacje Młodych Skrzypków
2017-01-26, 17:07
I Pleszewskie Prezentacje Młodych SkrzypkówORGANIZATOR:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im.W.Kilara w Pleszewie


CELE:
– Rozwijanie uzdolnień i rozbudzanie aktywności młodych skrzypków
– Doskonalenie metod pracy w przygotowaniu ucznia do występu konkursowego
– Poznawanie nowej literatury skrzypcowej
– Prezentacja osiągnięć artystycznych skrzypków oraz konfrontacja z rówieśnikami
– Pozyskiwanie informacji na temat poziomu wykonawczego uczniów
– Propagowanie literatury skrzypcowej polskich kompozytorów


WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2017 r.

[więcej]

i adresowany jest dla uczniów Szkół Muzycznych
I stopnia w Pleszewie, Ostrzeszowie, Kępnie oraz Jarocinie w ramach międzyszkolnej współpracy.
– Każdy uczestnik wykonuje z pamięci dwa utwory dowolne w tym jeden kompozytora polskiego.
– Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi akompaniatorami.


ORGANIZACJA KONKURSU:
– Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
– Przesłuchania odbywać się będą w kolejności wyznaczonej przez Organizatora.
– Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:

Grupa I – uczniowie klasy I-II cyklu 6-letniego oraz I klasy cyklu 4-letniego
Grupa II – uczniowie klasy III-IV cyklu 6-letniego oraz II-III klasy cyklu 4-letniego
Grupa III – uczniowie klasy V-VI cyklu 6-letniego oraz IV klasy cyklu 4-letniego

– Występy uczestników będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.
– Decyzje jury są ostateczne.
– Każdy Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa a uczniowie wyróżnieni nagrody i upominki.
– Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad jury w dniu konkursu.
– Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.nr 133, poz.833) w celach wynikających z regulaminu konkursu.
– Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upubliczniania zgromadzonych materiałów w celach reportażowych i promocyjnych.


ZASADY ZGŁOSZENIA:
– Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy nadsyłać pocztą, mailem lub składać osobiście w sekretariacie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im.W.Kilara
Al.Wojska Polskiego 7
63-300 Pleszew

E-mail: psmpleszew@partnet.pl

– Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
– Wpisowe w wysokości 50zł należy wpłacić na konto Rady Rodziców Szkoły:

91 8407 0003 0010 6861 2000 0001
z dopiskiem „Prezentacje skrzypcowe”
oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

– W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
– Koszty podróży i wyżywienia Uczestnicy i Akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.
KARTA ZGŁOSZENIA

I Pleszewskie Prezentacje Młodych Skrzypków
01 Kwiecień 2017


1.Imię i Nazwisko ucznia.......................................................................................................................

2.Grupa/Klasa................Rok urodzenia.................................................................................................

3.Imię i Nazwisko nauczyciela...............................................................................................................

4.Imię i Nazwisko akompaniatora..........................................................................................................

5.Pełna nazwa, adres, telefon, e-mail szkoły..........................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................


Wykonywany Program


Kompozytor Tytuł utworu Czas trwania

1. ...........................................................................................................................................................

2. …........................................................................................................................................................Pieczątka i podpis Dyrektora SzkołyWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku i danych mojego dziecka w związku z udziałem w I Pleszewskich Prezentacjach Młodych Skrzypków, które odbędą się w PSM I stopnia im.W.Kilara w Pleszewie w dniu 01 kwietnia 2017 roku.
…................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Koncert klasy skrzypiec w PSM I st. w Ostrzeszowie
2016-12-31, 15:32
W poniedziałek 2 stycznia 2017r. w ramach wzajemnej współpracy szkól, uczniowie klasy skrzypiec naszej szkoły wystąpią na wspólnym koncercie wraz z uczniami klasy skrzypiec z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrzeszowie. W programie usłyszymy utwory klasyczne oraz nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy
AdministracjaAktualności
Koncerty
Koncert Kolęd
2016-12-31, 15:16
Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, który odbędzie się w niedzielę 15 stycznia 2017r. o godz. 16:00 w Kościele Parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Do zobaczenia!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Boże Narodzenie
2016-12-20, 11:29
Drodzy uczniowie i rodzice

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok 2017 niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługiAdministracjaAktualności
Konkurs wiedzy o o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego
2016-12-20, 11:16
W piątek 16 grudnia odbył się Szkolny Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza z nich teoretyczna, zawierała dwanaście pytań, otwartych i zamkniętych. Druga część to test odsłuchowy utworów Feliksa Nowowiejskiego. Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce ex aequo: Zofia Łuczak, Julia Glapa
II miejsce: Aleksandra Dudkowiak
III miejsce: Wiktoria Martyna

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
AdministracjaAktualności
Warsztaty skrzypcowe
2016-12-10, 08:25
10 grudnia 2016r. w godzinach 9:00 - 17:00 odbędą się WARSZTATY SKRZYCOWE, które poprowadzi p. Katarzyna Duda.
Do zobaczenia :)))
AdministracjaAktualności
Popisy klasowe instrumentów
2016-12-09, 22:00
Zapraszamy na popisy klasowe instrumentów:

7 grudnia 2016r. ( środa ) godz. 17:30 Klasa akordeonu p. Dariusza Bąkowskiego
8 grudnia 2016r. ( czwartek ) godz. 16:30 i 18:00 Klasa fortepianu p. Doroty Szczepaniak, p. Marii Rutkowskiej, p. Danuty Bąkowskiej,
p. Łukasza Smoleńskiego
12 grudnia 2016r. ( poniedziałek ) godz. 17:00 Klasa skrzypiec p. Karoliny Skrzypczyńskiej
13 grudnia 2016r. ( wtorek ) godz. 18:30 Klasa saksofonu p. Macieja Sołtysiaka
14 grudnia 2016r. ( środa ) Klasa gitary p. Waldemara Hartwiga
16 grudnia 2016r. ( piątek ) godz. 18:30 Klasa fletu p. Marii Garsztki oraz Klasa klarnetu p. Piotra Grzelaka
17 grudnia 2016r. ( sobota ) i 19 grudnia 2016r. ( sobota ) Klasa skrzypiec p. Renaty Pawelec
19 grudnia 2016r. ( poniedziałek ) godz. 17:00 Klasa gitary p. Borysa Przetakiewicza
22 grudnia 2016r. ( czwartek ) godz. 17:00 Klasa akordeonu p. Mirosława Skórzybóta

Do zobaczenia :)))
AdministracjaAktualności
Wycieczka szkolna
2016-11-19, 16:55
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie organizuje w dniu 22 listopada 2016r. wycieczkę do Łodzi, na przedstawienie na lodzie Disney on Ice - 100 lat magii Disneya.
Świętuj z nami stulecie w widowisku

DISNEY ON ICE: 100 lat magii Disneya!

Czternaście ponadczasowych bajek, trzydzieści piosenek oraz ponad pięćdziesięcioro niezapomnianych bohaterów, w tym Anna, Elsa i Olaf z disneyowskiej Krainy Lodu! To wszystko w jednym spektakularnym show!

Dziedzictwo Disneya przedstawione w 14 klasycznych i nowoczesnych opowieściach, międzynarodowa grupa nagradzanych łyżwiarzy, energiczna choreografia oraz zapierająca dech w piersiach scenografia – dzieci zostaną wprost oczarowane całym show. Z ponad 30 ikonicznymi utworami takimi jak Mam tę moc!, Ty druha we mnie masz i Hakuna Matata, Disney On Ice: 100 lat magii Disneya pozwolą przeżyć całej rodzinie niesamowitą przygodę pozostawiając cudowne wspomnienia do końca życia.
AdministracjaAktualności
Szkolny Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego
2016-11-07, 14:32

Regulamin Szkolnego Konkursu
wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego


1. Rok 2016 to rok Feliksa Nowowiejskiego, w związku z przypadającą w 2016 roku 70-tą rocznicą śmierci, a w 2017– 140-stą rocznicą urodzin tego artysty. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie organizuje Konkurs wiedzy o życiu i twórczości tego kompozytora.
Jego celem jest propagowanie wiedzy o jednym z ciekawych twórców muzyki, dyrygentów, organizatorów życia muzycznego oraz rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół muzycznych wykonawstwem i słuchaniem rodzimej muzyki.
2. Termin konkursu: 16 grudnia 2016 r.
3. Miejsce: Sala Rytmiki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pleszewie.
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie w.w.

[więcej]

szkoły.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów sześcioletniego oraz czteroletniego cyklu nauczania.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia do dnia
18 listopada 2016 r. do szkolnego sekretariatu.
7. Karty zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły.
8. Konkurs jest jednoetapowy i będzie składać się z części teoretycznej oraz odsłuchowej.
9. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie i przydzieli I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.
10. Podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa będzie miało miejsce 16 grudnia 2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Pleszewie po obradach Jury.

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Wieczór poetycko-muzyczny
2016-11-03, 12:28
Gminne centrum kultury w Gizałkach zorganizowało Wieczór poetycko-muzyczny w dniu 28 października 2016r. Uczniowie naszej szkoły zagościli na uroczystości i zaprezentowali kilka kompozycji. Wystąpili m.in. Zofia Janiak - Flet, Klaudia Zaradna - Saksofon, Marceli Janiszewski - Akordeon oraz p.Maria Rutkowska - Fortepian :))))
AdministracjaAktualności
Zebranie Rodzicow
2016-09-26, 21:26
ZAWIADOMIENIE!
Zebranie Ogółu Rodziców uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie
odbędzie się w dniu 7 października 2016r.
o godz. 17:00
Prosimy rodziców o niezawodne przybycie!
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
2016-08-23, 20:11
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 WRZEŚNIA 2016

GODZ. 17:00
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Koncert Szkolnych Zespołów Kameralnych
2016-05-24, 13:47
W piątek 3 czerwca 2016r. zapraszamy na Koncert Szkolnych Zespołów Kameralnych, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej O DODZINIE 17:30. Do zobaczenia!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis Klasy Fletu
2016-05-17, 09:32
Popis klasy fletu odbędzie się 20 maja 2016r. o godz. 18:30 - Sala Rytmiki. Do zobaczenia!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis Klasy Instrumentów dętych drewnianych i blaszanych
2016-05-17, 09:28
W czwartek 19 maja 2016r. o godz. 18:00 odbędzie się Popis klasy instrumentów dętych drewnianych i dętych blaszanych. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Koncert z okazji Dnia Matki
2016-05-11, 21:14
We wtorek 24 maja b.r. o godzinie 17:00 odbędzie się Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów klas pierwszych ( Sala Rytmiki ). Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Szkolny Konkurs Gitarowy
2016-05-11, 20:56
SZKOLNY KONKURS GITAROWY

Szkolny Konkurs Gitarowy odbędzie sie 23 maja 2016 roku w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie.
Konkurs adresowany jest do uczniów sekcji gitary kl. I-VI cyklu sześcioletniego oraz I-IV cyklu czteroletniego.

Cele konkursu

- pogłębienie współpracy nauczycieli sekcji gitary poprzez konfrontacje umiejętności i osiągnięć swoich uczniów
- wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie metod nauczania gry na gitarze
- umożliwienie udziału w konkursowej rywalizacji wszystkim uczniom w sekcji gitary
- podniesienie poziomu nauczania na gitarze klasycznej w szkole muzycznej I stopnia
- integracja uczniów i nauczycieli

Regulamin konkursu

1.

[więcej]

Nauczyciel zobowiązany jest do zgłoszenia swoich uczniów w konkursie do dnia 10 maja br.

2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko ucznia
• klasę oraz rok nauki na instrumencie
• program występu

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących grupach:
grupa I
• uczniowie kl. I cyklu czteroletniego
• uczniowie kl. I-II cyklu sześcioletniego
Program: utwór dowolny


grupa II
• uczniowie kl. III-IV cyklu sześcioletniego
• uczniowie kl. II cyklu czteroletniego
Program: etiuda, utwór dowolny
grupa III
• uczniowie kl. V-VI cyklu sześcioletniego
• uczniowie kl. III-IV cyklu czteroletniego
Program: etiuda, utwór dawny, utwór dowolny
4. Uczestnik każdej z grup ma obowiązek wykonać program z pamięci.
5.Występy uczestników oceniać będzie jury złożone z nauczycieli gitary pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły p. Sławomira Mocha.
6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa , a uczniowie wyróżnieni upominki.
7. Przewiduje się nagrodę specjalną dla najwyżej punktowanego uczestnika konkursu (nie dotyczy dyplomantów)
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz 926 z późn.zm.) w celach wynikających z regulaminu konkursu.
9. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upubliczniania zgromadzonych materiałów w celach reportażowych i promocyjnych.
10. Uczniowie wyróżnieni w poszczególnych grupach zobowiązani są do występu na koncercie laureatów.
11. Harmonogram przebiegu konkursu dostępny będzie na stronie szkoły.
12. Koordynatorem konkursu jest p.Borys Przetakiewicz
adres e-mail: borys.przetakiewicz@op.pl

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Koncerty
Konkursy
KONCERT DUETÓW RODZINNYCH I KOLEŻEŃSKICH
2016-04-29, 13:04
W czwartek 19 kwietnia 2016r. w Auli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie odbył się Koncert Duetów Rodzinnych i Koleżeńskich. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie wystąpili wraz z rodzicami, rodzeństwem, kuzynostwem, a nawet z koleżankami, czy kolegami. Dla wielu wykonawców był to debiut. Wszystkie wystąpienia były balsamem dla uszu. Zapraszamy do odwiedzenia Galerii!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Popisy
Koncert Duetów Rodzinnych i Koleżeńskich
2016-04-07, 22:41
KONCERT
DUETÓW RODZINNYCH I KOLEŻEŃSKICH

21 kwietnia 2016 r. godzina 17:00
AULA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. St. Staszica w Pleszewie

/próby od godziny 16:00/
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
WIOSENNA PRZERWA WIELKANOCNA
2016-03-21, 17:38
WIOSENNA PRZERWA WIELKANOCNA 24 MARCA - 2 KWIETNIA 2016
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Konkurs Wokalny
2016-03-21, 14:07
W piątek 18 marca odbył się III Szkolny Konkurs Wokalny PSM I stopnia w Pleszewie. W konkursie wzięło udział 17 uczestników: w grupie I - 7 uczniów , a w grupie II - 10 uczniów. Każdy uczestnik wykonał jedną, dowolnie wybraną przez siebie piosenkę z pamięci.
Poziom wykonań konkursowych można określić, jako wysoki. Kandydaci zaprezentowali bardzo staranne przygotowanie do konkursowego występu.
Jury po wysłuchaniu prezentacji konkursowych w dwóch grupach postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Grupa 1:
I miejsce: Katarzyna Pilarska
II miejsce: Weronika Typańska
III miejsce: Adrianna Olejniczak
Wyróżnienie: Zofia Łuczak
Grupa II:
I miejsce: ex aequo Zuzanna Klötzel, Zofia Janiak
II miejsce: Jagoda Zaleśna
III miejsce: Kornelia Szymaniak

Jury składa serdeczne gratulacje uczniom którzy wzięli udział w konkursie.

AdministracjaAktualności
Koncerty
Konkursy
Konkurs Wokalny
2016-03-07, 14:18
W piątek 18 marca odbędzie się III Szkolny Konkurs Wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie


Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie.
2. Konkurs odbędzie się 18 marca 2016 roku w Sali Rytmiki Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Pleszewie.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI sześcioletniego cyklu nauczania oraz
I-IV czteroletniego cyklu nauczania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pleszewie.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w formie koncertu z udziałem publiczności.
5. Program konkursu obejmuje wykonanie jednej piosenki.

[więcej]

Repertuar dowolny.
6. Piosenka musi być wykonana z pamięci.
7. Interpretacja piosenek może obejmować również kostium.
8. Jury konkursu powołane będzie przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Pleszewie.
9. Uczestnicy występują w kolejności wylosowanego numeru.
10. Wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów konkursu przewidziane są również nagrody rzeczowe.
11. Zapisy do udziału w konkursie w sekretariacie szkoły lub u p. Darii Jezierskiej-Ratajczak do dnia 29 lutego 2016r.
[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Konkurs Pianistyczny
2016-03-07, 14:08
W piątek 4 marca odbył się Szkolny Konkurs Pianistyczny uczniów PSM I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie. Jury w składzie przewodnicząca Dorota Szczepaniak oraz członkowie: Maria Rutkowska, Danuta Bąkowska oraz Łukasz Smoleński przyznali następujące miejsca:
ex aequo miejsce I: Wiktoria Ogórkiewicz, Zofia Taterczyńska
ex aequo miejsce II: Nel Młodak, Pola Królikowska
miejsce III: Zofia Łuczak
Wyróżnienie: Nelly Grala

GRATULUJEMY!!!
AdministracjaAktualności
Konkursy
KOnkurs Pianistyczny
2016-03-03, 14:31
4 marca w naszej szkole odbędzie się konkurs pianistyczny
REGULAMIN

XI SZKOLNEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO
1. XI Szkolny Konkurs Pianistyczny odbędzie się dnia 4 marca 2016r. /piątek/ w Sali Rytmiki PSM.

2. W konkursie wezmą udział uczniowie klas: II, III, IV, V sześcioletniego cyklu nauczania oraz uczniowie klasy II i III czteroletniego cyklu nauczania.

3. Każdy uczestnik wykona 2 utwory: etiudę i utwór dowolny (od baroku do utworów XXI w.), wybrane przez nauczyciela prowadzącego zgodnie z programem nauczania dla danej klasy.

4. Utwory wykonywane w trakcie konkursu nie mogą zostać wykonane na egzaminie kończącym rok szkolny 2015/2016.

5. Występy uczniów oceni jury złożone z nauczycieli sekcji fortepianu pod przewodnictwem Dyrektora PSM I st.

[więcej]

w Pleszewie.

6. Każda prezentacja zostanie oceniona w skali od 0 -25 punktów.

7. Nauczyciel nie będzie punktował własnego ucznia.

8. Nagrodzeni zastaną wykonawcy, którzy uzyskają co najmniej 21,0 punktów (tj. ocenę bardzo dobrą).

9. Nagrody i wyróżnienia ufunduje PSM I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie.

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Konkursy
Zabawa karnawalowa
2016-02-15, 14:21
6 i 7 lutego 2016r. miały miejsce w naszej szkole Tradycyjne Spotkania Karnawalowe: Dyskoteka karnawalowa dla uczniów oraz Bal kostiumowy. Przybyli uczniowie bawili się z uśmiechem na twarzy, zabawa udala się i wszyscy obdarowani zostali upominkami. Zapraszamy do odwiedzenia galerii!!!
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Wieczor Koled i Pastoralek
2016-01-11, 14:03
W niedzielę 10 stycznia 2016r. w Kościele Parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie odbył się Wieczór Kolęd i Pastorałek. Wystąpili uczniowie naszej szkoły, duety, tria, kwartety i większe zespoły. Zapraszamy do odwiedzenia galerii!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
KONCERT KOLĘD
2016-01-03, 16:00
W niedzielę 10 stycznia 2016r. o godz. 16:00 w Kościele Parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Z życia Szkoły
Popis klasy trąbki i puzonu
2016-01-03, 15:43
Popis klasy puzonu p. Przemysława Chmielewskiego oraz klasy trąbki p. Wojciecha Musiała odbędzie się 9 stycznia 2016r. o godz. 11:30 w Sali Rytmiki. Zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis klasy saksofonu i klarnetu
2015-12-18, 12:38
We wtorek 22 grudnia 2015r. o godz. 18:30 odbędzie się popis klasy saksofonu p. Macieja Sołtysiaka oraz klasy klarnetu p. Piotra Grzelaka. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy
Popis Klasy Skrzypiec
2015-12-18, 12:23
Uczniowie klasy skrzypiec p. Renaty Pawelec zaprezentują swoje umiejętności na popisie, który odbędzie się 20 grudnia 2015r. o godz. 14:00 w Sali Rytmiki. Zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis Klasy Gitary
2015-12-16, 08:42
Zapraszamy na popis klasy gitary p. Waldemara Hartwiga, który odbędzie się 19 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w Sali Rytmiki.
Do zobaczenia!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis Klasy Fletu
2015-12-16, 08:32
18 grudnia 2015r. o godzinie 18:00 odbędzie się popis klasy fletu p. Marii Garsztki. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis Klasy Gitary
2015-12-14, 13:52
Popis Klasy Gitary p. Borysa Przetakiewicza odbędzie się 22 grudnia 2015r. o godz. 17:00 - Sala Rytmiki. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Popis Klasy Skrzypiec
2015-12-14, 13:47
W czwartek 17 grudnia 2015r. o godz. 17:00 gorąco zapraszamy na Popis Klasy Skrzypiec p. Karoliny Skrzypczyńskiej.
Do zobaczenia!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy
Popis klasy akordeonu
2015-12-14, 13:37
W srodę 16 grudnia 2015r. o godz. 18:00 odbędzie się Popis Klasy Akordeonu p. Mirosława Skórzybóta. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy
POPIS KLASY FORTEPIANU
2015-12-07, 12:10
W czwartek 10 grudnia 2015r. odbędzie się POPIS KLASY FORTEPIANU. Wystąpią uczniowie pani Doroty Szczepaniak, Danuty Bąkowskiej, Marii Rutkowskiej oraz pana Łukasza Smoleńskiego. Zapraszamy na dwa popisy o godzinie 16:30 oraz 18:00. Do zobaczenia!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Wycieczka szkolna
2015-12-07, 09:02
W czwartek 3 grudnia 2015r. odbyła się wycieczka szkolna do Filharmonii Kaliskiej na koncert pt. "Wspaniała Mikołajkowa zabawa z muzyką " . To bardzo ciekawy projekt łączący wykonanie "The Young Person's Guide to the Orchestra" Brittena z grą aktorską i pokazem multimedialnym. To propozycja dla młodych słuchaczy i ich opiekunów pozwalająca poznać "tajemnice" orkiestry - jej skład, brzmienie poszczególnych grup instrumentów, wagę każdej z tych grup w orkiestrze.
Koncert przypadł do gustu wszystkim słuchaczom, a w wycieczce brało udział osiemdziesięciu pięciu uczestników: uczniowie, rodzice, opiekunowie, kierownik wycieczki oraz Dyrekcja szkoły. Zapraszamy do odwiedzenia galerii!!!
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
POpis klasy akordeonu
2015-11-23, 12:37
We wtorek 24 listopada 2015r. o godzinie 18:00 odbędzie się popis klasy akordeonu p. Dariusza Bąkowskiego. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy
Dzień Edukacji Narodowej
2015-10-08, 22:33
14 PAŹDZIERNIKA

Dzień Edukacji Narodowej

JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNTCH


AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
ZEBRANIE RODZICÓW
2015-09-24, 22:40
ZAWIADOMIENIE!
Zebranie Ogółu Rodziców uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie
odbędzie się w dniu 2 października 2015r.
o godz. 17:00
Prosimy rodziców o niezawodne przybycie!


AdministracjaAktualności
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
2015-08-26, 21:38
Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 31 sierpnia 2015r. o godz. 17:00
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
Zakończenie roku szkolnego
2015-06-25, 21:54
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2015r. o godz. 17:00 w auli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 38
AdministracjaAktualności
GRILLOWANIE
2015-06-13, 21:46


ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW

Drogie Dzieci

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły na grillowanie z okazji kończącego się roku szkolnego, które odbędzie się 19 czerwca 2015r. ( piątek ) w godzinach 16:30 - 19:30 w ogrodach szkoły

Proszę zabrać ze sobą dobry humor :-)

.........................................................................................................................................................................................................................................................
AdministracjaAktualności
Z życia Szkoły
KONCERT NA DZIEŃ MAMY
2015-06-12, 22:05
26 maja 2015r. odbył się koncert z okazji Dnia Matki. Wykonawcami byli uczniowie klas pierwszych. Każdy z nich podarował swojej Mamie niezapomniany występ.
AdministracjaAktualności
Koncerty
KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI
2015-05-14, 14:35
26 maja b.r. o godz. 17:00 odbędzie się Koncert z okazji Dnia Matki. Wykonawcami będą uczniowie klas pierwszych. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Warsztaty fortepianowe
2015-05-02, 00:11
28 kwietnia 2015r. w PSM I st. w Pleszewie odbyły się warsztaty fortepianowe, które prowadził prof. Andrzej Tatarski.

Andrzej Tatarski - pianista i pedagog, urodzony w 1944r. w Więcborku.
W 1968 ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie Olgi Ilwickiej-Dąbrowskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1969-70, jako stypendysta Rządu Francuskiego, umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem Vlado Perlemutera w Paryżu.

Od lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w wielu krajach Europy (we Francji, Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, krajach byłego Związku Radzieckiego, Austrii, Belgii, Słowenii, Szwajcarii), jak również w Turcji, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej, na Jamajce i Kubie).

[więcej]

Uczestniczył w takich festiwalach muzycznych, jak "Poznańska Wiosna Muzyczna", "Warszawska Jesień", Dni Kompozytorów Krakowskich, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, "Wratislavia Cantans", Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju. Jest zapraszany na recitale chopinowskie do Żelazowej Woli i Łazienek Królewskich.
W bogatym repertuarze solowym i kameralnym Andrzeja Tatarskiego, obejmującym ponad 300 utworów, znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku.
Andrzej Tatarski jest wykładowcą w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 1989 otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Warsztaty
Warsztaty Fletowe
2015-05-01, 23:57
W piątek 24 kwietnia 2015r odbyły się Warsztaty fletowe, które prowadziła ad. dr hab. Ewa Murawska. Uczniowie brali udział w lekcjach mistrzowskich, po których nastąpił wykład na temat literatury na flet. Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu ad. dr hab. Ewy Murawskiej.
Ewa Murawska - flecistka, koncertująca solistka i kameralistka, a także wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, oraz w Akademii Sztuki w Szczecinie.
W roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne im. M. Karłowicza w Poznaniu w klasie fletu mgr Doroty Karaniewicz-Biedny. W roku 2003 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fletu prof. A. Łęgowskiego (2003).

[więcej]

W roku 2005 ukończyła z pierwszą nagrodą Premier Prix dwuletnie studia podyplomowe w klasie fletu prof. Patricka Gallois w Paryżu. Była także studentką Pierre-Yves Artaud (Paryż), Henrika Svitzera (Odense), Rien de Reede (Siena), Eberharda Grünenthala (Berlin). Poza studiami brała udział w licznych kursach fletowych (M. Piccinini, P. Bernold, P.L. Graf, J. Balint, Ch. Rayneau, B. Boyd, B. Świątek-Żelazny, E. Dastych-Szwarc, J. Mrozik), zdobyła także kilkanaście prestiżowych stypendiów.

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Warsztaty
Warsztaty Fortepianowe
2015-04-23, 13:24
28 kwietnia 2015r. odbędą się w naszej szkole warsztaty fortepianowe. Poprowadzi je prof. Andrzej Tatarski. Serdecznie zapraszamy!!!
AdministracjaAktualności
Warsztaty
WARSZTATY FLETOWE
2015-04-19, 18:54
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klasy Fletu wraz z Rodzicami na Warsztaty Fletowe, które odbędą się w piątek 24 kwietnia 2015r. Owe warsztaty poprowadzi ad. dr hab. Ewa Murawska.
Harmonogram warsztatów:
24 kwietnia ( piątek ) Sala Rytmiki
9.00 - 14.30 Lekcje Mistrzowskie
15.00 - wykład na temat " Literatura na flet kompozytorów europejskich: zarys, stylistyka, praktyka wykonawcza"
15.45 - koncert w wykonaniu ad. dr hab. Ewy Murawskiej

Ewa Murawska - flecistka, koncertująca solistka i kameralistka, a także wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, oraz w Akademii Sztuki w Szczecinie.
W roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne im.

[więcej]

M. Karłowicza w Poznaniu w klasie fletu mgr Doroty Karaniewicz-Biedny. W roku 2003 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fletu prof. A. Łęgowskiego (2003). W roku 2005 ukończyła z pierwszą nagrodą Premier Prix dwuletnie studia podyplomowe w klasie fletu prof. Patricka Gallois w Paryżu. Była także studentką Pierre-Yves Artaud (Paryż), Henrika Svitzera (Odense), Rien de Reede (Siena), Eberharda Grünenthala (Berlin). Poza studiami brała udział w licznych kursach fletowych (M. Piccinini, P. Bernold, P.L. Graf, J. Balint, Ch. Rayneau, B. Boyd, B. Świątek-Żelazny, E. Dastych-Szwarc, J. Mrozik), zdobyła także kilkanaście prestiżowych stypendiów.

[ukryj]

AdministracjaAktualności
Warsztaty
KONCERT RODZINNY
2015-04-19, 18:42
W czwartek 16 kwietnia odbył się Koncert Rodzinny w Auli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. Wykonawcami byli uczniowie naszej szkoły wraz ze swoją rodziną. Zapraszamy do odwiedzenia galerii!!!
AdministracjaAktualności
Popisy
Koncerty
Koncert Rodzinny
2015-03-30, 12:40
Serdecznie zapraszamy na KONCERT RODZINNY, który odbędzie się 16 kwietnia 2015r. w Auli Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie. Wystąpią uczniowie naszej szkoły z Rodziną. Rozpoczęcie o godzinie 17:00 w Auli LO
AdministracjaAktualności
Koncerty
Popisy

1 2  >

//