Państwowa Szkoła Muzyczna

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Aleja Wojska Polskiego 7, 63-300 PLESZEW, tel. 62 742 21 71

Państwowa Szkoła Muzyczna

I stopnia im. Wojciecha Kilara

w Pleszewie

 

Aleja Wojska Polskiego 7

63 - 300 PLESZEW

 

psmpleszew@partnet.pl

Tel: 62 742 21 71

Fax: 62 742 71 73

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Wojciecha Kilara z siedzibą w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego 7 (zwana dalej "Państwową Szkołą Muzyczną").

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Polityką Prywatności*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej w związku z interesującymi mnie działaniami Państwowej Szkoły Muzycznej związanymi z celami edukacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi oraz promocyjnymi wynikającymi z działalności placówki oświatowej*

*Pola obowiązkowe


(C) 2012 - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie

Odwiedzin: 157053
Aktualizacja: 2014-03-03