Państwowa Szkoła Muzyczna

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Aleja Wojska Polskiego 7, 63-300 PLESZEW, tel. 62 742 21 71

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W Kilara w Pleszewie w dniu 21 września 2016 roku podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego o dofinansowanie Projektu pn: „Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Kilara w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem” realizowanego w ramach działania 8.1. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0012/16-00

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 077 476,87 PLN w tym wydatki kwalifikowane 9 910 436,87 PLN. Dofinansowanie wynosi 9 910 436,87 PLN.

Okres realizacji Projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Harmonogram realizacji Projektu w podziale na zadania przedstawia się następująco:

 • 1. Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
 • 2. Zakup środków trwałych (sprzęt elektroakustyczny oraz oświetlenie estradowe)
 • 3. Zakup środków trwałych (instrumenty i pozostałe wyposażenie)
 • 4. Usługa nadzoru inwestorskiego
 • 5. Zarządzanie Projektem
 • 6. Nadzór autorski
 • 7. Promocja
 • 8. Przygotowanie dokumentacji technicznej
 • 9. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Komunikat Ministerstwa Rozwoju w sprawie zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020,

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/41607,,mir-ws-zglaszania-nieprawidlowosci-przy-realizacji-projektow-finansowanych-z-perspektywy-2014-20-%28ko
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W Kilara w Pleszewie w roku 2015 otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury.

Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, na zadanie pod nazwą: Dokumentacja Projektowo-Wykonawcza dla Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie.


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W Kilara w Pleszewie w roku 2014 otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury. Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, na zadanie pod nazwą: Zakup instrumentów w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach tego zadania zakupiono:


 1. Dwa saksofony altowe Yamaha YAS 280.

 2. Cztery flety poprzeczne: Yamaha YFL 411, Jupter JFL 510 ES, Jupiter JFL 313, Trevor James 3041-ECD.

 3. Trąbkę Bb, Yamaha YTR 4335 G II.

 4. Bęben podłogowy 56cm.

 5. Bęben podłogowy 35cm.

 6. Dwie pary skrzypiec lutniczych 1/2.

 7. Skrzypce lutnicze 3/4.

 8. Skrzypce lutnicze 4/4.

 9. Gitarę klasyczną 7/8.

 10. Regał z instrumentami.

 11. Stolik z instrumentami.

(C) 2012 - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie

Odwiedzin: 151791
Aktualizacja: 2014-03-03