Państwowa Szkoła Muzyczna

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Aleja Wojska Polskiego 7, 63-300 PLESZEW, tel. 62 742 21 71

Akty prawne


Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków przyjmowania uczniów

Rozporządzenie MKiDN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Rozporządzenie MKiDN w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki

Rozporządzenie MKiDN w sprawie programów nauczania

Rozporządzenie MKiDN w sprawie podstaw programowych

Rozporządzenie MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego

Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Rozporządzenie MKiDN w sprawie kwalifikacji

Rozporządzenie MENiS w sprawie oceny pracy nauczycieli

Rozporządzenie MKiDN w sprawie nadzoru pedagogicznego

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

(C) 2012 - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie

Odwiedzin: 154799
Aktualizacja: 2014-03-03